หวด ภาษาอีสาน

หวด

หวด แปลว่า

หวด แปลว่า ภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่สำหรับนึ่งข้าวเหนียว นึ่งกบนึ่งเขียด นึ่งผักนึ่งหญ้า เรียก หวด.

หวด ภาษาอังกฤษ : cone-shaped woven-bamboo basket for steaming glutinous rice or other food over boiling water.

อัพเดตล่าสุด : 2019-04-29 17:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

หวด แปลว่า ตี ฟาด ตีลงไปแรงๆ เรียก หวด.

หวด ภาษาอังกฤษ : to hit, strike forcefully, thrash.

อัพเดตล่าสุด : 2019-04-28 01:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น