หึ ภาษาอีสาน

หึ

หึ แปลว่า

หึ [หึ] แปลว่า

เป็นคำปฏิเสธเมื่อถูกถาม เช่น ถามว่า ไปบ่ หึ กินบ่ หึ ไปนำกูบ่ หึ หื้อ ก็ว่า.

หึ ภาษาอังกฤษ :

no (used in response to simple yes-no questions).

อัพเดตล่าสุด : 2023-12-02 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "หึ"

หึ บางทีก็ออกเสียงยาวเป็น หื่อ ความหมายคือ "ไม่" ในภาษากลาง 

นาย ก : เจ้าสิไปนำข่อยบ่ (คุณจะไปกับฉันไหม)

นาย ข : หึ ๆ บ่ไปดอก เจ้าไปผู้เดียวโลด (ไม่ ๆ ไม่ไปหรอก คุณไปคนเดียวเถอะ)

หื่อ ๆ ข่อยบ่เอานำดอก (ไม่ ๆ ฉันไม่เอาด้วยหรอก)

เนื่องจากเป็นคำปฏิเสธ เวลาพูดว่าหึผู้พูดมักจะแสดงออกเป็นกิริยาท่าทางด้วย เช่น ส่ายหน้า เป็นต้น

อัพเดตล่าสุด : 2023-12-02 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น