อดเอา ภาษาอีสาน

อดเอา

อดเอา แปลว่า

อดเอา [อด-เอา] แปลว่า

อดทนเอาหน่อย

อดเอา ภาษาอังกฤษ :

patient

อัพเดตล่าสุด : 2019-11-03 21:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "อดเอา"

คิดฮอดสิอดเอา แปลว่า คิดถึงก็จะทนเอา

อัพเดตล่าสุด : 2019-11-03 21:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น