อัยโก ภาษาอีสาน

อัยโก

อัยโก แปลว่า

อัยโก แปลว่า ปู่พ่อของพ่อ เรียก อัยโก อย่างว่า เสด็ดขาดข้อแล้วเลิกประนมกร จอมเมืองเมือมุ่งความเถิงด้ำ อัยโกแก้วสรวงสางยักษ์ใหญ่มากิน เทื่อนี้กูแต่งฆ่าควายช้างสู่ขวัญ ลูกแล้ว (สังข์).

อัยโก ภาษาอังกฤษ : parternal grandfather.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-12 11:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น