อิพากทั่งเยาะ ภาษาอีสาน

อิพากทั่งเยาะ

อิพากทั่งเยาะ แปลว่า

อิพากทั่งเยาะ [อิ-พาก-ทัง-เยาะ] แปลว่า

เป็นคำด่า โดยคำว่า อิพาก เป็นคำด่าใช้ด่าผู้หญิง เพราะมีคำว่า อิ หรือ อี นำหน้า ส่วนทั่งเยาะเป็นคำสร้อย ไม่มีความหมาย

อัพเดตล่าสุด : 2022-07-05 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น