อ่างย่าง ภาษาอีสาน

อ่างย่าง

อ่างย่าง แปลว่า

อ่างย่าง [อ่างย่าง] แปลว่า ติด ขัด ขัดข้อง เช่น ถูกขังแล้วออกไม่ได้ เรียก คาอ่างย่าง เขาถามแล้วแก้ไม่ได้ เรียก ติดอ่างย่าง.

อ่างย่าง ภาษาอังกฤษ : stuck, unable to get out, unable to answer question.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:14 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น