อ่านอ่วย ภาษาอีสาน

อ่านอ่วย

อ่านอ่วย แปลว่า

อ่านอ่วย [อ่าน-อ่วย] แปลว่า

หันเห, เปลี่ยนแปลง, ลองทำอย่างอื่น

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-20 03:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "อ่านอ่วย"

คันว่าเฮ็ดมันสำปะหลังแล้วมันบ่พอกิน เจ้ากะหาอ่านอ่วยไปทางอื่น แปลว่า ถ้าทำไร่มันสำปะหลังแล้วไม่ได้ผลผลิตตามเป้า ก็ลองเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหรือปลูกอย่างอื่น

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-20 03:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น