ฮัน ภาษาอีสาน

ฮัน

ฮัน แปลว่า

ฮัน แปลว่า ขับ ขี่ อย่างว่า ลัดเร่งดั้นป่าไม้ฮันม้าล่วงมา (ผาแดง) ผ่อเห็นสะแควกพร้าวทวายยอดลมเผลียง พุ้นเยอ กลายไพรสณฑ์ฮีบแฮงฮันม้า หลิงเห็นไสวไม้เฮียงถันทวายยอด ทองเทศเที้ยนจานหว้าแจกจูม (ฮุ่ง) คึดฮุ่งน้องเถิงที่นางจอม เฮาจักทวนพลายฮันแต่ไกลตางต้อน เร็งโญผู้ฮอมเสียงสนองกล่าว ขอบที่ป้าซึ่มฮู้ฮักน้องดูด้ามใช่ประมาณ (ฮุ่ง).

ฮัน ภาษาอังกฤษ : to ride, drive.

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-13 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮัน แปลว่า ร้อง อย่างว่า ฟังยินฮีไฮฮันเฮ่งเสียงเฮฮ้อง (ฮุ่ง).

ฮัน ภาษาอังกฤษ : to call, shout, cry out.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮัน แปลว่า ตี ตีฆ้อง เรียก ฮันฆ้อง อย่างว่า ฮื่นฮื่นเที้ยนพลพวกประดับดี ฝูงครัวควายแจกปุนไปฆ่า โงงโงงฆ้องเภรีฮันป่าว เปื้องแขกลุงซึ่มเอ้าลุ่มฟ้าชมพร้อมเฮื่อเฮือง (ฮุ่ง) ฮื่นฮื่นข้าเขาแต่งปุนไป พายโชนฮิงเฮ่งกวนกุมก้อง บาไทผู้ผลควรสรงโสรจ เฮวฮีบค้อนฮันฆ้องป่าวไป (ฮุ่ง).

ฮัน ภาษาอังกฤษ : to hit, strike.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น