ฮี่ ภาษาอีสาน

ฮี่

ฮี่ แปลว่า

ฮี่ แปลว่า ปกปิด การปกปิดเรียก ฮี่ อัดลิ้นปี่ฮี่ลิ้นแคน ก็ว่า อย่างว่า กูจักนอนในส้วมปักตูเฮือนอัดฮี่ (กา) ติแต่ควายบักเลฮ้ายปักตูสวนบ่อัดฮี่ ติแต่แมงหมี่ฮ้ายตีนซิ่นบ่ลำเพอ เชื้อชาติแฮ้งกุยฉาบกันเอง ปูต่อปูสอนกันให้เดินตรงห่อนรือชิทำได้ (ย่า).

ฮี่ ภาษาอังกฤษ : to close, shut, conceal, cover up.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น