ฮู้ ภาษาอีสาน

ฮู้

ฮู้ แปลว่า

ฮู้ [ฮู้] แปลว่า

รู้

ฮู้ ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-25 22:53:05 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ฮู้ [ฮู้] แปลว่า ว่านอนสอนง่าย คนว่านอนสอนง่ายโบราณว่า เป็นคนฮู้.

ฮู้ ภาษาอังกฤษ : obedient, submissive, teachable.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮู้ [ฮู้] แปลว่า รู้ เข้าใจ ทราบ อย่างว่า ฮูหลบเป็นปีก ฮู้หลีกเป็นหาง (ภาษิต) ฮู้มากยากนาน ฮู้น้อยพลอยรำคาญ บ่ฮู้บ่ชี้เป็นหนี้เท้าตาย (ภาษิต) เมื่อนั้นกุศราชเจ้าใจย่อมยินกระสัน จงใจถามข่าวนางนงหน้า เขานั้นเป็นคนฮู้แนวผีสักศาจ ย่านหน้านั้นเป็นด้วยดั่งรือ เจ้าเอย (สังข์).

ฮู้ ภาษาอังกฤษ : to know, understand, be aware of.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ฮู้"

อยากฮู้ (ออกเสียงว่า อยาก-ฮู่) แปลว่า อยากรู้

สิเคียงข้างให้ได้ฮู้ หัวใจยังคงเดิม แปลว่า จะอยู่เคียงข้างให้ได้รู้ว่าหัวใจยังเหมือนเดิม

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-25 22:53:05 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

ฮู้แล้ว แปลว่า รู้แล้ว , รับทราบ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น