ฮ่อน ภาษาอีสาน

ฮ่อน

ฮ่อน แปลว่า

ฮ่อน แปลว่า ร่อน อุ้มลูกแกว่งไปมา เรียก ฮ่อนลูก เอาแกลบใส่ในเขิงแล้วแกว่งไปมา เรียก ฮ่อนฮำ อย่างว่า กะด้งฝัดเข้าเทียวเด้าแต่โมม สองมือโจมเทิงทิกเทิงฮ่อน ให้กูเด้าสาก่อนมันจั่งชิไค มันชิมีกำไรกว่าด้งกว่าด้ง (กลอน).

ฮ่อน ภาษาอังกฤษ : to sift, to jerk back and forth as in using a sifter.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-05 11:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮ่อน แปลว่า บินถลา นกที่บินถลาเรียก นกฮ่อน อย่างว่า คื่นคื่นเค้านครนาคในสมุทร ชาวนาคาตื่นฮนเฮย้าน แหลวหลวงเค้าหัวแดงเดียระดาษ ซูดเซิ่นได้งูน้อยฮ่อนบน (สังข์).

ฮ่อน ภาษาอังกฤษ : to swoop and soar.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-07 09:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮ่อน แปลว่า ร่อนเร่ อาการที่จิตร่อนเร่ไปตามอารมณ์ภายนอก เรียก จิตฮ่อน อย่างว่า เทื่อนี้การพี่เพี้ยงเทียมท่อธรณี ยาว่าเฮียมพาโลเลสสะหาวหาน้อง ดวงคมเพียงพระกูแยงยังแว่น จิตพี่เฮฮ่อนดิ้นกระหายข้อนขาดขวัญ (สังข์).

ฮ่อน ภาษาอังกฤษ : to roam, to wonder (of throughts)

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-30 06:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น