ฮ้อย ภาษาอีสาน

ฮ้อย

ฮ้อย แปลว่า

ฮ้อย แปลว่า มาตราชั่งน้ำหนักแบบโบราณคือน้ำหนักสิบบาทเป็นหนึ่งฮ้อย หนักแปดฮ้อยเป็นหนึ่งชั่ง หนักสิบชั่งเป็นหนึ่งหมื่น หนักสิบหมื่นเป็นหนึ่งแสน.

ฮ้อย ภาษาอังกฤษ : unit of weight = ten baht (archaic).

อัพเดตล่าสุด : 2019-02-06 10:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮ้อย แปลว่า ร้อย การนับสิบถึงสิบครั้ง เรียก ฮ้อย ธูปร้อยดอก เรียก ธูปฮ้อยเล่ม เทียนร้อยเล่ม เรียก เทียนฮ้อยเล่ม อย่างว่า ประดับเครื่องพร้อมแถวถี่ถันงาม พรายพรายใสส่องคำเงาแก้ว จอมก็ตามคลองเบื้องบูฮาณเถ้าเก่า แต่งเครื่องแล้วหลายฮ้อยเฮือคำ (ฮุ่ง).

ฮ้อย ภาษาอังกฤษ : hundred.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-29 14:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮ้อย แปลว่า หัวหน้า ประธาน ผู้ใหญ่ผู้ที่คณะเลือกให้เป็นใหญ่ในเวลาไปซื้อขายต่างถิ่น เรียก นายฮ้อย คนอีสานสมัยโบราณมักจะไปค้าขายต่างถิ่น ในการไปแต่ละครั้งจะเลือกหัวหน้าหนึ่งคนเพื่อควบคุมและดูแลป้องกันภัยอันตราย.

ฮ้อย ภาษาอังกฤษ : chief, leader, chairman, captain of caravan.

อัพเดตล่าสุด : 2019-02-05 21:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮ้อย แปลว่า ร้อย เรียกการเย็บปักถักร้อยว่า ฮ้อย คือใช้ด้ายและเข็มร้อยให้ติดกัน เช่น ร้อยดอกไม้ อย่างว่า ลางพ่องเกาะเกี่ยวนิ้วในพุ่มพันเสนห์ ชายฮามเฮียงยาดชอนชิงฮ้อย นางคราญต้านเตินเขาข้าหนุ่มให้ฮีบฮ้อยดวงเข้มขาบถวาย (สังข์).

ฮ้อย ภาษาอังกฤษ : to string (flower garlands or necklaces), do needlework.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-25 01:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น