เกื้อ ภาษาอีสาน

เกื้อ

เกื้อ แปลว่า

เกื้อ [เกื้อ] แปลว่า เอื้อเฟื้อ

อัพเดตล่าสุด : 2021-10-20 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

เกื้อ แปลว่า อุดหนุน, เกื้อกูล การเกื้อกูลอุดหนุนกัน เรียก เกื้อ อย่างว่า การใผมีค่อยเทียวทำเกื้อ (สังข์).

เกื้อ ภาษาอังกฤษ : to support, provide for.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-27 03:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เกื้อ"

เช่น เฮามีอีหยังเฮากะต้องเกื้อกันไปหนิหละ  แปลว่า มีอะไรก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

อัพเดตล่าสุด : 2021-10-20 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น