เจ้า ภาษาอีสาน

เจ้า

เจ้า แปลว่า

เจ้า [เจ้า] แปลว่า เธอ, คุณ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

เจ้า [เจ้า] แปลว่า

เธอ คุณ เอ็ง มึง

เจ้า ภาษาอังกฤษ :

you

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เจ้า"

เจ้าสิไปไส หมายถึง เธอจะไปไหน

ขันอันนี้เป็นของเจ้า หมายถึง ขันใบนี้เป็นของคุณ

เขามีความหมายกับเจ้า เจ้ามีความหมายต่ออ้าย แปลว่า เขามีความหมายกับเธอ เธอมีความหมายต่อพี่

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

เจ้าชื่อหยัง แปลว่า คุณชื่ออะไร

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น