เช้า ภาษาอีสาน

เช้า

เช้า แปลว่า

เช้า [เซ่า] แปลว่า

เวลาย่ำรุ่งถึงเที่ยงวันเรียก เวลาเช้า.

เช้า ภาษาอังกฤษ :

morning, from 6 A.M. to noon.

อัพเดตล่าสุด : 2024-02-27 18:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เช้า แปลว่า กระเช้า เครื่องใช้ที่สานสำหรับใส่สิ่งของเรียก กระเช้า กะช้า ก็ว่า อย่างว่า จวงจันทน์หล้างของแพงทางเทศสะเภาพุ้น บัดนี้มาคั่วห้อยหูกระช้าจ่ายขาย (ปัสเสน).

เช้า ภาษาอังกฤษ : woven basket with low sides used for carrying things.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-14 06:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เช้า"

มื้อนี้ข่อยตื่นแต่เช้า แปลว่า วันนี้ฉันตื่นแต่เช้า

อัพเดตล่าสุด : 2024-02-27 18:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น