เดอะเดียงด้าง ภาษาอีสาน

เดอะเดียงด้าง

เดอะเดียงด้าง แปลว่า

เดอะเดียงด้าง [เด๋อะ-เดียง-ด้าง] แปลว่า

กระดานหก, กระดานกระดก เครื่องเล่นสำหรับเด็กอย่างหนึ่ง เป็นแผ่นไม้กระดานระหว่างกึ่งกลางความยาวของไม้มีขาซึ่งตรึงติดกับแผ่นไม้ ผู้เล่นนั่งที่ปลายไม้ทั้ง ๒ ข้าง ผลัดกันกระดกไม้กระดานให้ขึ้นลง

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

เดอะเดียงด่าง หรือ เด๋อเดี่ยวดาง แล้วแต่จะออกเสียงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น แต่ความหมายเดียวกัน หมายถึง กระดานกระดก

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น