เบิก ภาษาอีสาน

เบิก

เบิก แปลว่า

เบิก แปลว่า เปิด ทำให้กว้าง เปิดออก ขอให้จ่าย ให้การเป็นพยานเรียก เบิกความ แช่มชื่น สว่างใจ เรียก เบิกบาน นำพยานไปให้การเรียก เบิกพยาน เบิกพิยาน ก็ว่า.

เบิก ภาษาอังกฤษ : to open, open out, open wide, withdraw cash, cash check, give (testimony), be cheerful.

อัพเดตล่าสุด : 2019-02-08 03:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เบิก แปลว่า ขับ ไล่ อย่างว่า เพราะเพื่อปิตุราชเจ้าใจฮ้ายเบิกหนี (กา) เทื่อนี้พ่อเบิกเว้นเวียงใหญ่พลอยผาง นี้แล้ว (สังข์) ความผิดบ่มีท่อก้อยชาวบ้านชิเบิกหนี (เวส-กลอน).

เบิก ภาษาอังกฤษ : to expel, drive out.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น