เพ็ง ภาษาอีสาน

เพ็ง

เพ็ง แปลว่า

เพ็ง [เพ็ง] แปลว่า วันที่พระจันทร์เต็มดวงเรียก วันเพ็ง อย่างว่า จันทร์เพ็งแจ้งบ่ปานแสงสุริเยศ แสงกระบองหมื่นเหล้มบ่ปานแจ้งแห่งเดือน (กลอน).

เพ็ง ภาษาอังกฤษ : full (moon).

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-08 15:00:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เพ็ง [เพ็ง] แปลว่า งาม อย่างว่า หกพันได้สาวงามเพ็งฮูป (กาไก).

เพ็ง ภาษาอังกฤษ : pretty.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-10 00:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เพ็ง [เพ็ง] แปลว่า เต็ม อย่างว่า ตายลงพื้นเพ็งดินเลาเลือด (กาไก).

เพ็ง ภาษาอังกฤษ : full, covering, all over.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-20 10:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เพ็ง [เพ็ง] แปลว่า แจก อย่างว่า สานสานเปื้องบวยคำเพ็งแพ่ง (ฮุ่ง).

เพ็ง ภาษาอังกฤษ : to distribute, hand out.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-15 17:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เพ็ง [เพ็ง] แปลว่า เพิ่ม เติม อย่างว่า ดาไหแคฮีบพานเพ็งน้ำ (ฮุ่ง).

เพ็ง ภาษาอังกฤษ : to add to, increase.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-27 13:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เพ็ง [เพ็ง] แปลว่า วันที่พระจันทร์เต็มดวงเรียก วันเพ็ง อย่างว่า จันทร์เพ็งแจ้งบ่ปานแสงสุริเยศ แสงกระบองหมื่นเหล้มบ่ปานแจ้งแห่งเดือน (กลอน).

เพ็ง ภาษาอังกฤษ : full (moon).

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-18 21:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เพ็ง [เพ็ง] แปลว่า งาม อย่างว่า หกพันได้สาวงามเพ็งฮูป (กาไก).

เพ็ง ภาษาอังกฤษ : pretty.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-05 06:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เพ็ง [เพ็ง] แปลว่า เต็ม อย่างว่า ตายลงพื้นเพ็งดินเลาเลือด (กาไก).

เพ็ง ภาษาอังกฤษ : full, covering, all over.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-03 00:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เพ็ง [เพ็ง] แปลว่า แจก อย่างว่า สานสานเปื้องบวยคำเพ็งแพ่ง (ฮุ่ง).

เพ็ง ภาษาอังกฤษ : to distribute, hand out.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-10 22:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เพ็ง [เพ็ง] แปลว่า เพิ่ม เติม อย่างว่า ดาไหแคฮีบพานเพ็งน้ำ (ฮุ่ง).

เพ็ง ภาษาอังกฤษ : to add to, increase.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-16 05:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น