เลาะ ภาษาอีสาน

เลาะ

เลาะ แปลว่า

เลาะ [เลาะ] แปลว่า เลียบไปตามชายฝั่ง เรียก เลาะฝั่ง เลียบไปตามมุมเรียก เลาะจ้าย อย่างว่า เลาะเลียบจ้ายก้ำฝ่ายฮิมหนอง (บ.).

เลาะ ภาษาอังกฤษ : to skirt, go along edge or narrow way.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:23 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เลาะ [เลาะ] แปลว่า 1. แวะรายทาง, เตร็ดเตร่ไปเรื่อย 2. เลียบไปตามชายฝั่ง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เลาะ"

ผู้บ่าวย่างเลาะบ้าน แปลว่า หนุ่มวัยรุ่นเดินเตร็ดเตร่เที่ยวเล่นรอบหมูบ้าน

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น