เอิน ภาษาอีสาน

เอิน

เอิน แปลว่า

เอิน แปลว่า ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง เป็นปลาขนาดใหญ่เท่าปลาบึก เรียก ปลาเอิน มีอยู่ในแม่น้ำโขง.

เอิน ภาษาอังกฤษ : type of large freshwater fish in the Mekong River.

อัพเดตล่าสุด : 2018-12-07 12:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

เอิน แปลว่า เรียก ร้อง การร้องเรียกโบราณเรียก เอิน อย่างว่า พวงจึงเอินเสียงให้ไขตูแวนด่วน ฝูงบ่าวเจ้าเมืองล้านลวดไข (ฮุ่ง).

เอิน ภาษาอังกฤษ : to call, address, summon.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น