แก่แด่ ภาษาอีสาน

แก่แด่

แก่แด่ แปลว่า

แก่แด่ [แก่แด่] แปลว่า ชี้ตรง, อาการอื่น ๆ ที่มีลักษณะแข็งและตรง โดยมักใช้ขยาย เพื่อบ่งบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็ก เก่เด่ (ใช้สำหรับสิ่งที่มีอาการคล้ายกัน) ก็เรียก

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

แก่แด่ [แก่แด่] แปลว่า ไม้ขนาดเล็กตั้งชัน เรียก ชันแก่แด่ ถ้าใหญ่เรียก ชันเก่เด่ อย่างว่า ไม้แก่แด่ไม้แย่ฮูปู บาดว่าฮูของกูบ่มีผู้แย่ (บ.)

แก่แด่ ภาษาอังกฤษ : describes stick standing nearly vertical.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:04 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แก่แด่"

กิ่งไม้ชี้แก่แด่ หมายความว่า กิ่งที่ (เล็ก ๆ ) ชี้ตรง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น