แก้ง ภาษาอีสาน

แก้ง

แก้ง แปลว่า

แก้ง [แก้ง] แปลว่า เช็ด

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

แก้ง [แก้ง] แปลว่า พืดหีนที่กั้นทางน้ำไหล เวลาน้ำหลาก น้ำก็ไม่ท่วม เรียก แก้ง เช่น แก้งตะนะ แก้งคอนหมู อย่างว่า ป๋าพี่ไว้กลาง ไฮ่แกมหมู่กา ป๋าพี่ไว้กลางนาหมู่แฮ้ง ป๋าพี่ไว้กลางแก้งแข้ชิกิน (ผญา) มารตายกองดั่งหีนกลางแก้ง (กา) น้ำก็ไหลหลั่งเท้า โตนแก้งแก่งหีน (ผาแดง)

แก้ง ภาษาอังกฤษ : outcropping of rock in rapids which is never under water.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:04 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แก้ง"

แก้งก้น
แปว่า เช็ดก้น

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น