แบ่งเคิ่ง ภาษาอีสาน

แบ่งเคิ่ง

แบ่งเคิ่ง แปลว่า

แบ่งเคิ่ง [แบ่ง-เคิ่ง] แปลว่า

แบ่งครึ่ง ๆ , หารสอง , คนละครึ่ง , แบ่งเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน

แบ่งเคิ่ง ภาษาอังกฤษ :

half , either of two equal or corresponding parts into which something is or can be divided.

อัพเดตล่าสุด : 2023-11-30 15:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แบ่งเคิ่ง"

แบ่งเคิ่ง แบ่งเคิ่ง วัดเคิ่งนึง กรรมการเคิ่งนึง เก็บแล้ว ๆ กะซื้อเหล่าเคิ่งนึง กำนันเคิ่งนึง ผู้ใหญ่บ้านเคิ่งนึง ผู้ซอยเคิ่งนึง อบต.เคิ่งนึง เข้าวัดห้าร้อย

แปลว่า 

แบ่งครึ่ง ๆ วัดครึ่งหนึ่ง กรรมการครึ่งหนึ่ง เก็บเสร็จแล้วซื้อเหล้าครึ่งหนึ่ง กำนันครึ่งหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้านครึ่งหนึ่ง ผู้ช่วยครึ่งหนึ่ง อบต.ครึ่งหนึ่ง เข้าวัดห้าร้อย

อัพเดตล่าสุด : 2023-11-30 15:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น