แสนแวน ภาษาอีสาน

แสนแวน

แสนแวน แปลว่า

แสนแวน [แสนแวน] แปลว่า สวย งาม อย่างว่า บ่าวยี่เที้ยงแสนแวนพ้นเพื่อน (ฮุ่ง) อย่าได้แสนแวนหน้าวาจาเว้าอ่ง (ย่า) แสนแวนหน้างามดีเสมอแว่น (ขุนทึง).

แสนแวน ภาษาอังกฤษ : beautiful, pretty.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:28 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น