แส้ ภาษาอีสาน

แส้

แส้ แปลว่า

แส้ แปลว่า ปลาหรือเนื้อที่ทำเป็นริ้วๆ ตากให้แห้ง เรียก ปลาแส้ ชิ้นแส้ ไม้เรียวหรือเส้นหวายที่ฟั่นเป็นเกลียวสำหรับตีม้าให้วิ่ง เรียก แส้ตีม้า ไม้เรียวสำหรับตีเด็กเรียก แส้ตีเด็กน้อย.

แส้ ภาษาอังกฤษ : strips of dried fish or meat, whip, quirt, spanking switch.

อัพเดตล่าสุด : 2019-04-05 06:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

แส้ แปลว่า หญิงสาว หญิงสาวโบราณ เรียก แส้ สาวแส้ แส้สาว ก็ว่า อย่างว่า แม้งหนึ่งเถิงป่าพร้อมถ้องถี่เชียงจวง ทังสองคนแล่นนำตีนช้าง ฝูงสาวแส้ทุกลวงชมชื่น เถิงประเทศกว้างหอราชเชียงสา (ฮุ่ง).

แส้ ภาษาอังกฤษ : unmarried young woman.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:28 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

แส้ แปลว่า ม้า อย่างว่า เล็งเห็นแพนหางปุนป่าวไปหัวหน้า โยธาเที้ยนเหงพันเหง้าใหญ่ ฮื่นฮื่นม้าอวนแส้ออกเวียง (ฮุ่ง).

แส้ ภาษาอังกฤษ : horse.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:28 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

แส้ [แส้] แปลว่า

ไม้เรียว

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-10 23:09:00 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

แส้ [แส่] แปลว่า

ไม้เรียว

อัพเดตล่าสุด : 2020-07-03 10:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น