โง่ ภาษาอีสาน

โง่

โง่ แปลว่า

โง่ แปลว่า หางหงส์, ช่อฟ้า เครื่องประดับหลังคาโบส์ ปราสาทราชมณเทียร เรียก โง่ ช้อฟ้า โงะ ก็ว่า อย่างว่า โง่คนอยู่ใต้ โง่ไม่อยู่เทิง (ภาษิต).

โง่ ภาษาอังกฤษ : "swan's tail":pleated end of sarong left hanging out from waist in back, ornamented gable end of traditional buildings.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

โง่ แปลว่า เขลา, โฉด, ไม่ฉลาด คนไม่ฉลาดเรียก คนโง่ ปกติของคนโง่จะไม่อยู่ปราสาทราชมณเทียร หรืออยู่ที่ไหน ต้องอยู่ภายใต้ของคนฉลาด.

โง่ ภาษาอังกฤษ : stupid, foolish.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น