โดดดิด่ง ภาษาอีสาน

โดดดิด่ง

โดดดิด่ง แปลว่า

โดดดิด่ง [โดด-ดิ-ด่ง] แปลว่า

โดดดิด่ง คือทำนองเพลงของอีสาน จังหวะโจ๊ะๆ จังหวะมันส์ จังหวะโดดดิด่ง เป็นต้น

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-20 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โดดดิด่ง"

ขอจ๊วดๆ ขอม่วนๆ ขอแบบโดดดิด่งแหน่อาจารย์นักดนตรี แปลว่า ขอจังหวะโจ๊ะๆสนุกๆหน่อย อาจารย์นักดนตรี

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-20 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น