โต้น ภาษาอีสาน

โต้น

โต้น แปลว่า

โต้น [โต้น] แปลว่า ลูกตุ้มสำหรับใส่เครื่องชั่งจีนเรียก หมากโต้นชิง. (วิเศษ) ลักษณะสิ่งของที่ห้อยลงมา และอาจจะมีขนาดใหญ่ เช่น หำโต้น

โต้น ภาษาอังกฤษ : weights for Chinese balance scale.

อัพเดตล่าสุด : 2024-07-19 03:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

โต้น แปลว่า นมที่ใหญ่กว่าปกติ เรียก นมโต้น อย่างว่า สาวนมโต้นลงโพนอย่าชะแล่น บาดเจ้าคาดลาดล้มนมชิโต้นกว่าหลัง (บ.).

โต้น ภาษาอังกฤษ : large breasts.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:13 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

โต้น [โต้น] แปลว่า

ว. ใหญ่   นมโต้น แปลว่า นมใหญ่ (ภาษาภูไท)

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-24 21:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น