โสตะ ภาษาอีสาน

โสตะ

โสตะ แปลว่า

โสตะ แปลว่า หู ช่องหู (ป.).

โสตะ ภาษาอังกฤษ : ear, opening of ear.

อัพเดตล่าสุด : 2019-04-03 12:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

โสตะ แปลว่า กระแส สายน้ำ (ป.).

โสตะ ภาษาอังกฤษ : current, stream.

อัพเดตล่าสุด : 2019-04-05 09:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น