ไส ภาษาอีสาน

ไส

ไส แปลว่า

ไส แปลว่า เรียกลูกชายคนที่ ๗ ของขุนบุรมว่า ไส เช่น ไสผง.

ไส ภาษาอังกฤษ : Saiphong name of seventh son of King Burom, ancient king of Laos.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-16 10:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ไส แปลว่า ไล่ไป ผลักไป ส่งไป รุนไป ดันไป อย่างว่า แม้นว่าโทษถืกถ้านเถิงที่มรณา ขอให้ภูมีไสส่งคืนเถิงเถ้า เหตุไป่เคยคลองฮู้ธรรมเนียมในพระราช ผิดถืกให้จอมเจ้าค่อยสอน แด่เนอ (สังข์).

ไส ภาษาอังกฤษ : to drive away, push away, send away, push along.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:28 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ไส [ไส] แปลว่า

ไหน

อัพเดตล่าสุด : 2019-05-16 11:29:05 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ไส"

เจ้าสิไปไส แปลว่า เธอจะไปที่ใด

ไปไส แปลว่า ไปไหน

อยู่ไส แปลว่า อยู่ที่ไหน , อยู่ไหน

อัพเดตล่าสุด : 2019-05-16 11:29:05 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

เจ้ามาแต่ไส แปลว่า คุณไปไหนมา
เจ้าสิไปไส แปลว่า คุณจะไปไหน
ไสๆ เอามาเบิ่งดุ๊หละ แปลว่า ไหนๆเอามาดูหน่อยซิ
เจ้าเป็นคนไส แปลว่า คุณเป็นคนที่ไหน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น