หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดอุบลราชธานี/อำเภอวารินชำราบ/พิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน

พิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน

สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน เป็นแหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ผ้าทอมือ และแหล่งอนุรักษ์ศิลปะพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะกึ่งพิพิธภัณฑ์ เป็นของเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 331 ถนนศรีสะเกษ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านคำปุน ประกอบด้วยกลุ่มอาคารไม้ในแบบสถาปัตยกรรมอีสานที่สวยงาม บ้านคำปุน ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมผ้าไหมทอมือที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ผลิตผ้าไหมด้วยกี่ทอมือ ผลิตผ้าไหมตามขั้นตอนดั้งเดิม ใช้เครื่องมือเครื่องไม้แบบโบราณ โดยไม่ใช้เครื่องจักรทุ่นแรงอื่นใด เช่น การเตรียมเส้นใย ก็ใช้วิธีการตีเกลียวจากการปั่นมือด้วยไน ผ้าทอมือที่มีชื่อเสียงของบ้านคำปุน คือ ผ้าไหมมัดหมี่ทอผสมเทคนิคจก ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์คิดค้นผ้าไหมแบบต่างๆ เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ทอสอดเสริมเส้นพุ่งด้วยลูกปัดแก้วหรือหินต่างๆ และเม็ดเงิน รวมทั้งผ้าทอยกทองแบบอุบลฯ นอกจากนี้บ้านคำปุนยังเป็นผู้นำในการคิดค้น “ผ้ากาบบัว” คือเป็นผ้าเอกลักษณ์ ประจำจังหวัดอุบลฯ คำปุนเป็นชื่อเจ้าของบ้านคือ คุณแม่คำปุน ศรีใส เป็นผู้มีภูมิปัญญาทางด้านการทอผ้าพื้นบ้านทุกประเภทโดยเฉพาะผ้าไหม บ้านคำปุนมีพื้นที่ราว 6 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบ มีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของสะสมผ้าไหมที่หายาก ผ้าพื้นเมืองอีสานสูงค่า ที่อนุรักษ์สั่งสมมามากมาย รวมถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ของพื้นบ้านเมืองอุบล

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่จัดแสดงสิ่งของสะสม, ผ้าไหมหายาก, ผ้าพื้นเมืองอีสาน

Facebook

Khampun Museum

ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

0 4532 3452

  15.195890,104.827187

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*