หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดเลย/อำเภอท่าลี่/วัดลาดปู่ทรงธรรม (วัดพระธาตุสัจจะ)

วัดลาดปู่ทรงธรรม (วัดพระธาตุสัจจะ)

สถานที่ท่องเที่ยว

“วัดลาดปู่ทรงธรรม” ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482 โดยมีอาคารเสนาสนะต่างๆประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ และมีมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง ต่อมาได้มีการสร้างองค์พระธาตุสัจจะครอบรอยพระพุธบาทขึ้น เพื่อเป็นการต่อชะตาให้กับองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได้พังทลายลงเนื่องจากความทรุดโทรมภายในยังใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ และพระปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) โดยพระธาตุสัจจะองค์นี้ ได้ทำการก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2519 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2522 โดยมีลักษณะขององค์พระธาตุ คล้ายกับพระธาตุพนม ในจังหวัดนครพนมนั่นเอง

บ้านท่าลี่

042-889512

  17.621900,101.424500

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*