หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดศรีสะเกษ/อำเภอเมืองศีรสะเกษ/อนุสาวรีย์พระนางศรีสะเกษ

อนุสาวรีย์พระนางศรีสะเกษ

สถานที่ท่องเที่ยว

พระนางศรี เป็นราชธิดาของท้าวสุริยวรมัน อุปราชครองพิมานมงคลในแคว้นโคตรบูรณ์ กับพระนางพิณสวัณคราวดี พระนางศรี เป็นผู้รู้วิชานาฎศิลป์และชำนาญการฟ้อนรํายิ่งนัก ในช่วงสมัยขอมเรืองอํานาจได้มีการสร้างปราสาทสระกำแพง เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีบูชาตามความเชื่อในลัทธิพราหมณ์ ได้มีพิธีอัญเชิญเทพเจ้าลงมาสถิตยังเทวาลัยปราสาทสระกําแพง อันมีเทวรูปพระวิษณุเป็นประธาน พระนางศรี เป็นผู้ประกอบพิธีรําถวาย ทรงแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศสวยงาม เข้าพิธีสรงสนานลงอ่างน้ำสระผมในอุทยานสระกำแพง ทำพิธีบวงสรวงเดี่ยวหน้าเทวรูปพระวิษณุ การประกอบพิธีครั้งนั้นถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ คนทั่วไปได้กราบไหว้เคารพต่อเทวสถานแห่งนี้ และได้ตั้งชื่อพระนางศรี ว่า “พระนางศรีสระผม” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ ในปี พ.ศ. 2479 เทศบาลขุขันธ์ จังหวัดขุขันธ์ เปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตามพระนามของนาง ต่อมา พ.ศ. 2481 เทศบาลได้นำพระนางมาเป็นตราเครื่องหมายประจำเทศบาล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณ และ พ.ศ. 2524 ประชาชนได้ร่วมใจกันสร้างรูปหล่อพระนางศรีสระผม เพื่อประดิษฐานไว้เป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่สักการะของคนทั่วไป รูปหล่อพระนางศรี ประดิษฐานอยู่ทางตอนเหนือของเขตเทศบาล บนถนนศรีสะเกษ ใกล้กับสถานีรถไฟศรีสะเกษ และวัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) องค์พระนางศรี เป็นประติมากรรมรูปหล่อสร้างด้วยทองเหลืองรมดำ ประดิษฐานอยู่เหนือแท่นหินอ่อนบนฐานล่างทรงกลม รูปหล่อพระนางศรีประทับนั่งในอิริยาบถกำลังสระเกศ (เส้นผม) อนุสาวรีย์พระนางศรีสระเกศ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวศรีสะเกษ และถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของเมือง นอกจากนั้น บริเวณอนุสาวรีย์พระนางศรี เป็นที่รู้จักของชาวเทศบาลเมืองศรีสะเกษและประชาชนชาวศรีสะเกษโดยทั่วไปในชื่อ “วงเวียนแม่ศรี” หรือ “วงเวียนพระนางศรี”

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประติมากรรมรูปหล่อสร้างด้วยทองเหลืองรมดำ

ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

0 4562 0211-4

  15.116568,104.327326

ค้นหา

แนะนำสถานที่ใหม่  

สำรวจขอนแก่น  

สำรวจอุดรธานี  

สำรวจสกลนคร  

2 ความเห็นที่มีต่ออนุสาวรีย์พระนางศรีสะเกษ

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*