หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดนครพนม/อำเภอธาตุพนม/แหล่งโบราณคดีบ้านกุดฉิม จังหวัดนครพนม

แหล่งโบราณคดีบ้านกุดฉิม จังหวัดนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านกุดฉิม ตั้งอยู่บริเวณบ้านกุดฉิม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การเดินทางสู่แหล่งโบราณคดี จากจังหวัดนครพนม ไปตามทางหลวงหมายเลข 212 ประมาณ 38 กิโลเมตร และเลี้ยวเข้าทางบ้านแสนพัน ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปราว 1.5 กิโลเมตร ข้ามสะพานคอนกรีตข้างห้วยเซือมแล้ว เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางเลียบห้วยเซือม อีกประมาณ 300 เมตร ก็จะถึงบริเวณที่นาของนายกอนิล ไชยยงค์ ซึ่งเป็นราษฎรของบ้านกุดฉิม ตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 6 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด ได้เข้าทำการตรวจสอบแหล่งโบราณคดี ซึ่งลักษณะแหล่งโบราณคดี มีลักษณะเป็นเนินดินสูงจากระดับพื้นนาประมาณ 2 เมตร และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 150 เมตร โดยตั้งอยู่ริมห้วยเซือมและมีแม่น้ำโขงอยู่ทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ถูกไถแล้วเพื่อการทำนา โดยจะเป็นพื้นที่สูงเฉพาะส่วนที่เป็นเถียงนาของนายกอนิล ไชยยงค์ หลักฐานทางโบราณคดีในบริเวณพื้นที่นาถูกไถเพื่อปรับสภาพให้เหมาะสมกับการทำนาและพื้นที่ส่วนที่ยังเป็นเนินดินบริเวณที่ติดกันที่เป็นเถียงนา นายกอนิล ไชยยงค์ โดยจะพบเศษเครื่องดินเผาขนาดต่างๆ จำนวนมาก กระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไป ลักษณะเป็นเศษเครื่องปั้นดินเผาเนื้อหยาบมีผิวสีส้ม และสีเทา (earthenwares) เผาไฟด้วยอุณหภูมิต่ำประมาณ 700-800 องศา เป็นเครื่องปั้นดินเผาประเภท หม้อ ไห และพาน เป็นต้น โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นด้านตัดของชั้นดินที่บริเวณเนินดินที่ตั้งเถียงนาของนายกอนิล ไชยยงค์ พบว่ามีเศษเครื่องดินเผาขนาดต่างๆ วางตัวเรียงกันอย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยังพบ กำไลสำริด ลูกปัดแก้ว กระสุนดิน แวดินเผา แร่เหล็ก แร่สัมฤทธิ์ กระดูกมนุษย์โบราณ ขวาน เป็นต้น ซึ่งสำนักศิลปากร ที่ 10 ร้อยเอ็ด คาดว่าเป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ร่วมสมัยบ้านเชียงอายุราว 2,500 ถึง 3,000 ปีมาแล้ว หลักฐานดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาทางวิชาการ โดยแสดงให้เห็นถึงชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะที่มีลักษณะวัฒนธรรมบ้านเชียงที่พบในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่ชุมชนบริเวณนี้จะรับวัฒนธรรมอินเดีย โดยเฉพาะพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 โดยพบหลักฐานบริเวณวัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และบริเวณใกล้เคียง เช่น บ้านธาตุน้อย บ้านหลักศิลา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และแหล่งโบราณสถานบ้านเมืองเก่า -หนองจันทน์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งสำนักศิลปากร ที่ 10 ร้อยเอ็ด เห็นควรว่าจะต้องดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางวิชาการและเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ต่อไป

อบต.กุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  13.800000,100.033333

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*