หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดบึงกาฬ/อำเภอบุ่งคล้า/โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ท่องเที่ยว

“จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นศูนย์รักษาพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบ คือ สิรินธรวัลลี (Bauhinia sirindhorniae) และขยายพันธุ์ต่อไป ดำเนินการรวบรวมพันธุ์ไม้ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพรของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้พืชสมุนไพร
เป็นศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ พืชสมุนไพรให้แก่เกษตรกรส่วนราชการต่างๆ และผู้สนใจนำไปปลูกพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นชุมชน หมู่บ้านในด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ สมุนไพรและทรัพยากรธรรมชาติ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพร ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้พืชสมุนไพร

ตั้งอยู่ที่ บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

  18.285364,103.884948

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*