หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดขอนแก่น/อำเภอเมืองขอนแก่น/โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น ตั้งแต่แนะนำเมือง ประวัติศาสตร์ของเมือง การตั้งเมือง วิถีชีวิตและขอนแก่นในปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นตั้งอยู่ที่ถนนรอบบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น บริเวณชั้นล่างของอาคารสวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนครด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองขอนแก่น (Khonkaen City Museum) ที่จัดสร้างขึ้นด้วยงบอุดหนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 18 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2540 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2546 ปัจจุบันบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “โฮงมูนมัง” ในภาษาอีสานแปลว่าหอเก็บสมบัติ (คำว่า “โฮง” หมายถึง โรงหรือห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่วน คำว่า “มูนมัง” หมายถึง ทรัพย์สมบัติหรือมรดก) “สมบัติ” ที่โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นเก็บรวบรวมไว้ ได้แก่ เรื่องราวต่างๆ ของขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน เกิดความเข้าใจความหมายและคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของขอนแก่นซึ่งแฝงไว้ด้วยแง่คิดและคติสอนใจ โดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของเมืองขอนแก่น

อาคารสวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร กลางเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

043-271173

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

  16.419747,102.838983

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*