หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดอำนาจเจริญ/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ/โฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรม หมอลำ บ้านปลาค้าว

โฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรม หมอลำ บ้านปลาค้าว

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่มา: จากแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองไทย ที่มักเน้นไปที่การสร้างความเจริญทางด้านวัตถุ การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สถานเริงรมย์ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างในภูเก็ต หรืออำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้คนในพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น วิถีชีวิต และละทิ้งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่เก่าก่อน หมู่บ้านปลาค้าวในจังหวัดอำนาจเจริญเองก็ต้องการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นกัน แต่เนื่องจากปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีตัวอย่างให้เห็นจากหลายแห่ง ประกอบกับคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นชาวภูไทที่มีนิสัยรักสงบ จึงตั้งใจจะพัฒนาให้หมู่บ้านกลายเป็นโฮมสเตย์ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้ ชาวภูไทชอบความสนุกสนาน เก่งด้านงานฝีมือ โดยเฉพาะงานแกะสลักตุ๊กตาไม้ขนุน การทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขิด หมอนขิด หมอนฟักทอง การถักเสื้อไหมพรม และมีวัฒนธรรมที่เลื่องชื่อ คือหมอลำ กลองยาว ร้องสรภัญญะ กล่อมลูก ปัจจุบันมีคณะหมอลำที่มีชื่อเสียงโด่งดัง นำรายได้สู่หมู่บ้านปีละหลายล้านบาท แต่ละปีจะมีงานบุญประเพณีที่สำคัญ คืองานบุญบั้งไฟ บุญมหาชาติ และงานลอยกระทงประจำปีให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์และบริการ: 1. ที่พักแบบโฮมสเตย์ ที่ต้อนรับด้วยขบวนแห่กลองยาว พร้อมทั้งการแสดงขับร้องเพลงแบบสมัยเก่าประกอบแคนชัก แสดงหมอลำกลอน หมอลำซิ่ง และชมสถานที่ฝึกซ้อมหมอลำ รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ 2. จำหน่ายสินค้าฝีมือคนในท้องถิ่น 3. เยี่ยมชมโรงกลั่นสุราแบบโบราณ และชิมเครื่องดื่มที่หมักจากข้าว ชมงานแกะสลักไม้ งานทอผ้า งานจักสานไม้ไผ่ ชมหอเจ้าปู่ ชมโบราณสถานและโบราณวัตถุ อายุกว่า 200 ปี เช่น วิหารช่างญวน ตู้พระไตรปิฎก และพระพุทธรูปปางต่างๆ ผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม: • อนุรักษ์วัฒนธรรมหมอลำและวิถีชีวิตของชาวบ้านปลาค้าว • สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนไม่ต้องออกไปหางานทำในเมืองหลวงและละทิ้งศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณ • สามารถพัฒนาพื้นที่และปรับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบของหมู่บ้าน และไม่ส่งผลกระทบต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น ความมั่นคงทางการเงิน: โฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว มีบ้านพัก 40 หลัง คิดอัตราค่าพักเป็น 2 ประเภท คือ แบบเหมาจ่าย 2-5 คน คิดคนละ 700 บาท/คน/คืน หรือเป็นกลุ่ม 40 คน 350 บาท/คน/คืน พร้อมการแสดงหมอลำ โดยมีค่านักแสดง 1,500-2,000 บาท แบบเข้าพักธรรมดา ไม่มีการแสดง คนละ 100 บาท/คน/คืน อัตราคนเข้าพักประมาณร้อยละ 70 ปัจจุบันโฮมสเตย์มีรายได้ 140,000 ต่อเดือนโดยประมาณ โดยจะแบ่งให้สมาชิกแต่ละคนตามสัดส่วนของครัวเรือน ชื่อเจ้าของกิจการ/ผู้ก่อตั้ง: เหรียญชัย โพธารินทร์ ประธานบริหารชมรมหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว และ ผ่องศรี สมบัติกำไร ที่อยู่สำนักงาน: 77 หมู่ 10 หมู่บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ / มือถือ: 08-1878 – 7833 08-9577-7229 โทรสาร: 20-4554-3109 เว็บไซต์: http://www.homestayplakaow.com/

บ้านปลาค้าว

08-1878 – 7833

โฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรม หมอลำ บ้านปลาค้าว

  15.850000,104.633331

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*