9:20 pm - วันจันทร์ ธันวาคม 17, 2018

    Tag Archives: การออกกรรม

    การออกกรรม ของแม่ลูกอ่อน

    Written by | พฤศจิกายน 8, 2018 | 1
    การออกกรรม การอยู่กรรม
    ประเพณีและภูมิปัญญาต่างๆนับว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดมากๆ มีขั้นตอนต่างๆนับตั้งแต่การเกิดจนถึงหลังความตาย หลังจากที่ทีมงานอีสานร้อยแปดของเราเคยได้นำเสนอประเพณีนี้เกี่ยวกับการเกิดคือ “การฝั่งสายแฮ่” และการ “อยู่ไฟ” หรือ “เข้ากรรม” ของแม่ลูกอ่อน วันนี้เราจะมาพูดถึงการออกกรรม