บทความป้ายกำกับ : จ่าม

จ่ามเห็ดหำฟาน

จ่ามเห็ดหำฟาน

ชื่อ เมนูพื้นบ้าน   จ่ามเห็ดหำฟาน ( เห็ดหำพระ) ชื่อภาษาไทย      สุวรรณ หรรษา ชื่อภาษาอังกฤษ   Piece  Of  Gold เห็ดหำฟาน คือ ชื่อท้องถิ่น เห็ดหำฟาน เห็ดหำพระ เห็ …