6:31 pm - วันเสาร์ ตุลาคม 20, 2018

    Tag Archives: ตำบลนาดูน

    พระธาตุนาดูน พุทธมนฑลแห่งอีสาน

    Written by | ธันวาคม 26, 2015 | 1
    วันนี้อีสานร้อยแปดพาไปเข้าวัดทำบุญ ที่จังหวัดมหาสารคาม ไปชมดินแดนประวัติศาสตร์เก่าแก่และจนได้ชื่อว่าพุทธมณฑลแห่งอีสาน นั่นคือ พระธาตุนาดูน พระธาตุนาดูนป็นโบราณสถานที่มีอายุมากว่า 1,300 ปี ขุดพบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2522 บนที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา ราษฏรบ้านนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม