บทความป้ายกำกับ : ต่อหัวเสือ

ต่อหัวเสือ หากินแบบวิถีชีวิตชาวบ้าน

ต่อหัวเสือ หากินแบบวิถีชีวิตชาวบ้าน

ต่อหัวเสือ เป็นแมลงที่อันตรายต่อคนเราให้เสียชีวิตได้ โดยตะมีการป้องกันตัวของสัญชาตญาณของสัตว์ทุกตัวด้วยการฝังเหล็กใน ขณะที่ต่อยคนหรือสัตว์อื่น ๆ แต่ไม่ว่าจะต่อหัวเสือจะอันตรายขนาดไหน ก็ไม่เกินความสามารถของวิถีชีวิตของชาวบ้านหากิน แถมยังมีรสชาติความอร่อย ราคาแพง หาทานยาก และโปรตีนสูงอีกด้วย
ต่อนอนเว็น

ต่อนอนเว็น

ชื่อพื้นเมือง ต่อนอนเว็น ชื่อสามัญ wasp  hornet  ,  Paper wasp ชื่อวิทยาศาสตร์ Vespa cincta ชั้น Insecta อันดับ   Hymenoptora วงศ์      Vespidae พูดเรื่องต่อ ใน …