2:18 pm - วันพุธ ตุลาคม 17, 2018

  Tag Archives: พจนานุกรม

  สายแนนหัวใจ เนื้อเพลงและความหมาย

  Written by | กันยายน 19, 2018 | 1
  สายแนนหัวใจ เนื้อเพลงและความหมาย
  สายแนน แปลว่า คำว่า สายแนน แปลว่า คู่ครองที่เคยอยู่กินกันมาหลายภพหลายชาติ บุพเพสันนิวาส เนื้อคู่ คู่สร้างคู่สม คู่ครองที่เคยร่วมกันมาหลายภพหลายชาติ (ที่มา พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด) ซึ่งที่จริงแล้ว สายแนน เกิดจากคำ 2 คำ คือคำว่า สาย ที่แปลว่า เส้น หรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว 

  นับเลข 1-10 ภาษาอีสาน

  Written by | กุมภาพันธ์ 24, 2018 | 0
  นับเลข 1-10 ภาษาอีสาน
  ภาษาอีสาน ทุกวันนี้แทบจะกลายเป็นภาษาที่ได้ยินทั่วไป ไม่ว่าจะอยู่ภาคกลาง เหนือ ใต้ ก็มักจะได้ยินสำเนียงอีสานที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ทุกที่  อีสานร้อยแปดจึงนำวิธีการออกเสียงภาษาอีสานมานำเสนอ อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มเติม เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยบทความนี้จะเป็นการนับตัวเลข

  การออกเสียงภาษาอีสาน และเทคนิคพูดสำเนียงอีสานแท้

  Written by | พฤษภาคม 27, 2017 | 6
  การออกเสียงภาษาอีสาน
  ภาษาอีสานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสาน ไม่ว่าคนภาคใดได้ยินสำเนียงก็สามารถบอกได้ว่าเป็นภาษาอีสาน  ภาษาอีสานจึงเป็นภาษาที่ค่อนข้างมีรูปแบบและเอกลักษณ์เด่นชัด  แต่ถ้าพูดกันในรายละเอียดแล้ว ภาษาอีสานก็มีสำเนียงที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป เป็นไปตามตามสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับถิ่นใด