ป้ายกำกับ : โรงเรียนหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มหาสารคาม

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มหาสารคาม

เดินทางมายังอีกหนึ่งจังหวัดของทางภาคอีสาน จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่แยกตัวออกมาจากร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคามมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยว มีทั้งโบราณค …