การเลี้ยงแพะ ใช้พื้นที่น้อย ขายได้ทุกส่วน

การเลี้ยงแพะ

ธันวาคม 4, 2016 | Fern Esan108

สวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่าน เกษตรอีสานมื้อนี้มาอีกแล้ว มื้อนี้มาพร้อมหัวข้อ การเลี้ยงแพะ สัตว์เลี้ยงที่ได้ผลผลิตหลายอย่าง การเลี้ยงแพะขายได้ทั้งเนื้อ นม หนัง และขน แต่การเลี้ยงแพะในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลบางอย่างทำให้ผลผลิตได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อีสานร้อยแปดก็เลยนำข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ มาแบ่งปันให้พี่น้องได้นำไปปรับใช้ดูค่ะ

การเลี้ยงแพะเพื่อขายนม หนัง เนื้อ

การเลี้ยงแพะเพื่อขายนม หนัง เนื้อ

การเลี้ยงแพะ สำหรับมือใหม่ ไม่ยากอย่างที่คิด

แพะ สัตว์ที่หลายคนคิดว่ากลิ่นเหม็นสาบ สกปรก ไม่เหมาะที่จะนำมาเลี้ยง ใครจะคิดบ้างว่า แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้เลี้ยงทดแทนโค – กระบือ และยังมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากอีกด้วย ข้อดี-ข้อเสียของการเลี้ยงแพะมีดังนี้

 • เลี้ยงแพะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าเลี้ยงวัว
 • แพะหากินเก่ง และกินใบไม้ได้หลายชนิด
 • แพะทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
 • แพะมีขนาดตัวเล็ก ใช้พื้นที่น้อย จัดการง่าย
 • แพะให้ผลผลิตได้ทั้งเนื้อ นม หนังและขน
การเลี้ยงแพะแบบต่าง ๆ

การเลี้ยงแพะแบบต่าง ๆ

สายพันธุ์แพะ

สำหรับพันธุ์ของแพะที่นิยมนำมาเลี้ยงมีหลายประเภท แต่สายพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ให้สามารถเลี้ยงได้ในประเทศไทย มี 7 พันธุ์ดังนี้

 • แพะพันธุ์พื้นเมือง แพะพันธุ์พื้นเมืองในภาคใต้ มีสีหลากหลาย ส่วนใหญ่พบว่ามีสีดำ น้ำตาล หรือน้ำตาลสลับดำ แพะโตเต็มที่เพศเมียนมีความสูงตรงปุ่มหน้าขาประมาณ 48.5 ซม. มีน้ำหนักตัวประมาณ 12.8 – 16.4 กก. แพะพันธุ์พื้นเมืองไทยมีลักษณะคล้ายกับแพะพันธุ์กัตจัง (Kambing Katjang) พันธุ์พื้นเมืองของประเทศมาเลเซีย
 • แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน (Anglonubian) เป็นแพะที่ให้ทั้งเนื้อและนม มีหลายสี ทั้งสีเดียวในตัวและสีด่างปัน สันจมูกเป็นเส้นโค้ง ใบหูยาวปรกลง นำเข้ามาเลี้ยงและขยายพันธุ์ในไทยกว่า 20 ปี
 • แพะพันธุ์บอร์ (Boer) เป็นแพะพันธุ์เนื้อขนาดใหญ่ จากประเทศแอฟริกาใต้ มีลำตัวสีขาว หัวและคอจะมีสีแดง ใบหูยาวปรก นำเข้ามาเมื่อปลายปี 2539
 • แพะพันธุ์ซาเนน (Saanen) เป็นแพะพันธุ์นม สีขาวทั้งตัว หูใบเล็กตั้ง หน้าตรง
 • แพะพันธุ์หลาวซาน (Laoshan) เป็นแพะพันธุ์นม จากประเทศจีน มีลักษณะคล้ายพันธุ์ซาเนน
 • แพะพันธุ์อัลไพน์ (Alpine) เป็นแพะพันธุ์นม สีน้ำตาลหรือดำ ใบหูเล็กตั้ง หน้าตรง มีแถบสีข้างแก้ม
 • แพะพันธุ์ทอกเก็นเบิร์ก (Toggenburg) เป็นแพะพันธุ์นม ลำตัวสีช็อกโกแบต ใบหูตั้ง หน้าตรง มีแถบสีขาวข้างแก้ม
แพะพันธุ์กัตจัง Kambing Katjang

แพะพันธุ์กัตจัง Kambing Katjang

แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน Anglonubian

แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน Anglonubian

แพะพันธุ์บอร์ Boer

แพะพันธุ์บอร์ Boer

แพะพันธุ์ซาเนน Saanen

แพะพันธุ์ซาเนน Saanen

แพะพันธุ์หลาวซาน Laoshan

แพะพันธุ์หลาวซาน Laoshan

แพะพันธุ์อัลไพน์ Alpine

แพะพันธุ์อัลไพน์ Alpine

แพะพันธุ์ทอกเก็นเบิร์ก Toggenburg

แพะพันธุ์ทอกเก็นเบิร์ก Toggenburg

การเลี้ยงแพะและสถานที่เลี้ยงแพะ

 • การเลี้ยงแบบผูกล่าม เพื่อให้แพะหาหญ้ากินรอบบริเวณที่ผูก โดยผู้เลี้ยงต้องมีน้ำ และแร่ธาตุให้แพะกินเวลากลางคืน
 • การเลี้ยงแบบปล่อย เป็นการเลี้ยงที่ประหยัดงบประมาณ เพราะเป็นการปล่อยให้แพะออกหากินเองประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง แต่มีข้อควรระวังคือ ไม่ควรปล่อยในเวลาที่ฝนตกหรือแดดร้อนจัด เพราะแพะอาจเจ็บป่วยได้
 • การเลี้ยงแบบขังคอก การเลี้ยงแบบนี้จะขังแพะไว้ในคอก ซึ่งจะมีแปลงหญ้าเพื่อให้แพะได้กิน บางครั้งต้องตักหญ้าให้แพะกินบ้าง ในคอกควรมีน้ำและอาหารข้น ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้จะใช้เงินลงทุนสูง
 • การเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช คือ การปลูกพืชปะปนไปกับการเลี้ยงแพะ อาทิ ปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ำมัน และปลูกมะพร้าว ในภาคใต้ของไทย เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงแพะควบคู่ไปกับการทำสวนยางจำนวนมาก
การเลี้ยงแบบผูกล่าม

การเลี้ยงแบบผูกล่าม

การเลี้ยงแพะแบบปล่อย

การเลี้ยงแพะแบบปล่อย

การเลี้ยงแพะแบบขังคอก

การเลี้ยงแพะแบบขังคอก

การเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช

การเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช

โรงเรือนเลี้ยงแพะ

 • พื้นที่ตั้งคอกควรสูงกว่าพื้นดินประมาณ 1-2 เมตร และมีบันไดทางขึ้นคอกทำมุม 45 องศา
 • พื้นคอกควรทำเป็นร่องเว้นระยะห่าง 1.5 เซนติเมตร เพื่อให้มูลหรือปัสสาวะของแพะร่วงลงมายังพื้นด้านล่าง จะได้ทำให้พื้นคอกแห้งและมีความสะอาดตลอดเวลา
 • ผนังคอกควรสร้างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และใช้ความสูงประมาณ 1.5 เมตร เพื่อป้องกัน ไม่ให้แพะกระโดดข้าม
 • สำหรับหลังคาโรงเรือน สามารถสร้างได้หลายแบบให้เหมาะสมกับสภาพอากาศหรือต้นทุนในการสร้าง แต่ควรให้หลังคาโรงเรือนสูงจากคอกประมาณ 2 เมตร
 • พื้นที่ในการเลี้ยงแพะ แพะแต่ละตัวต้องการพื้นที่ส่วนตัวละ1-2 ตารางเมตร หรือแล้วแต่ขนาดตัวของแพะ สามารถแบ่งคอกในโรงเรือนได้ตามการใช้งานต่างๆอาทิ คอกแม่แพะอุ้มท้อง, คอกสำหรับคลอดลูกแพะ, คอกสำหรับลูกแพะ และที่สำคัญคือ รั้วคอกแพะควรสร้างด้วยไม้ไผ่หรือลวดตาข่าย ไม่ควรใช้รั้วลวดหนาม เพราะจะทำให้แพะพลาดไปโดนได้

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%b0

โรงเรือนเลี้ยงแพะ ยกสูง

โรงเรือนเลี้ยงแพะ ยกสูง

รางให้อาหารแพะ

รางให้อาหารแพะ

อาหารสำหรับเลี้ยงแพะ

 • หญ้า เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกล่า เป็นต้น
 • พืชตระกูลถั่ว เช่น ฮามาต้า คาวาเคต กระถิน เป็นต้น
 • ไม้พุ่ม เช่น ใบพุทรา ใบปอสา ใบมะขามเทศ เป็นต้น
 • อาหารสำเร็จรูป
อาหารสำหรับเลี้ยงแพะ

อาหารสำหรับเลี้ยงแพะ

มาถึงตรงนี้ คงจะทราบกันแล้วว่า การเลี้ยงแพะก็ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป แต่ต้องใส่ใจดูแลในเรื่องของความสะอาดและอาหารการกินหน่อย เพราะแพะค่อนข้างเป็นสัตว์ที่ชอบความสะอาด หากดูแลรักษาอย่างดี รับรองว่าแพะจะแข็งแรงและไม่เป็นโรค แถมยังมีผลผลิตเป็นของตอบแทนให้พี่น้องได้ชื่นใจกันอีกด้วย  ทั้งหมดนี้อีสานร้อยแปดก็หวังว่าบทความเรื่อง การเลี้ยงแพะ จะเป็นประโยชน์ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเลยค่ะ

ประกาศซื้อขายพันธุ์แพะ และอุปกรณ์การเลี้ยงแกะ ฟรี ที่เว็บบอร์ดอีสานร้อยแปดดอทคอม

การให้อาหารแพะ

การให้อาหารแพะ

 

 


4 ความเห็นที่มีต่อการเลี้ยงแพะ ใช้พื้นที่น้อย ขายได้ทุกส่วน

 • รูปประจำตัวของFern Esan108 toto พูดว่า:

  ต้องการตีดต่อชื้แนวพัน

 • เลี้ยงแพะครั้งแรกต้นทุนราคาแพะกับขนาดคอกสำหรับ10ตัว

 • รูปประจำตัวของFern Esan108 วัชระ เหมกมล พูดว่า:

  สวัสดีครับ
  การที่จะเลี้ยงแพะให้เติบโตเร็ว มีอัตราแลกเนื้อที่ดี ต้องเลี้ยงด้วยกากปาล์ม และมีส่วนผสมกากถั่วเหลือง และอื่นๆเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
  ผมจะมาขอนำเสนอขายกากปาล์ม
  ซึ่งเป็นกากปาล์ม ที่ได้จากการหีบ น้ำมันปาล์ม ที่แยกระหว่างเนื้อและเมล็ดปาล์ม
  ดังนั้นกากที่ได้
  จะไม่มีกะลาปาล์มติดมาด้วย
  มานำเสนอขายเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงแพะ ที่ท่านกำลังเลี้ยงอยู่ครับ
  ผมอยู่ที่
  โรงงานปาล์มทุ่งขวัญแก้ว
  กม.ที่4 ถนนบ่อล้อ-ชะอวด
  หากสนใจติดต่อผม วัชระ โทรศัพท์
  0813081453

 • รูปประจำตัวของFern Esan108 ประภา จันทะไทย พูดว่า:

  ซื้อแพะมาเลี้ยงประมาณ 28-29ตัวค่ะไม่รู้เปนโรคอะไร บ้างครั้งก็ถ่ายเปนน้ำ เบื่ออาหาร อ่อนเพลียในที่สุดก็ตาย ตายไป 10 กว่าตัวแล้วท้อมากค่ะอยากขอคำปรึกษาและคำแนะนำในการเลี้ยงค่ะ

มี 3 บทความลิงก์มาที่การเลี้ยงแพะ ใช้พื้นที่น้อย ขายได้ทุกส่วน

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*