การเลี้ยงไส้เดือน

การเลี้ยงไส้เดือน

เลี้ยงไส้เดือน….ง่ายกว่าที่คิด

“ไส้เดือน” สัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับต้นไม้ แต่ทราบหรือไม่ว่า ไส้เดือนเหล่านี้มีส่วนทำให้พื้นดินได้รับการฟื้นฟูให้มีสภาพที่ดีเหมาะแก่การปลูกพืชได้ดีมากยิ่งขึ้น

ไส้เดือนดิน

ไส้เดือนดิน

การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อประโยชน์ต่อการเกษตร ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาเลี้ยงไส้เดือนกันมากขึ้น เพราะว่าไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรได้มาก ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นการป้องกันแมลง หรือศัตรูพืชตัวอื่นๆที่จะเข้ามาทำลายพืชผัก เลี้ยงเพื่อเป็นเหยื่อปลา หรือเลี้ยงไส้เดือนเพื่อช่วยพัฒนาดินเหล่านั้น การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน เมื่อมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อย ๆในแหล่งดินที่เราเตรียมไว้ แร่ธาตุในดินเหล่านั้นก็จะคลุกเคล้าผสมกันทำให้กลายเป็นดินที่ดี เหมาะต่อการปลูกพืชผักต่อไป เรียกได้ว่าเลี้ยงไส้เดือนแล้ว ครบวงจรการเกษตรเลยทีเดียว เกษตรกรบางท่านเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ย บางท่านนั้นก็ส่งออกไส้เดือนที่เลี้ยงมาทำให้เกิดรายได้ขึ้นในครอบครัวอย่างมากมาย กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมของเกษตรกรที่สามารถทำเงินเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหนทางจากการทำไร่หรือสวนผักธรรมดา

อาหารไส้เดือน

อาหารไส้เดือน

การให้อาหารไส้เดือน

การให้อาหารไส้เดือน

อาหารสำหรับเลี้ยงไส้เดือน

ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย อาหารที่ไส้เดือนสามารถกินได้ก็อย่างเช่น ซากพืช ซากอาหาร เศษกระดาษ เศษดินทั่วไป ซึ่งซากทั่วไปเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นขยะไปได้ง่ายๆถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ถ้าทำเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงไส้เดือนก็จะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกมากต่อการเกษตร เพราะอาหารที่ไส้เดือนกินเข้าไป ออกมาก็กลายเป็นมูลของไส้เดือนที่สามารถเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ต่อดินได้ ซึ่งสำหรับการปลูกพืช ปลูกต้นไม้เล็ก สังเกตง่ายๆบางท่านก็นำไส้เดือนมาปล่อยและเลี้ยงไว้เพื่อให้ไส้เดือนเคลื่อนที่พรวนดินในกระถางต้นไม้ได้ แต่เกษตรกรที่เลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพ ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนเป็นจำนวนมากในสถานที่ที่ต่างไปอีก

สถานที่เพาะเลี้ยงไส้เดือน

สถานที่เพาะเลี้ยงไส้เดือน

พื้นที่สำหรับเลี้ยงไส้เดือน

ต้นทุนในการเลี้ยงไส้เดือนดินนั้นไม่มากเลย ทั้งอุปกรณ์ในการเลี้ยง อาหารของไส้เดือน ถ้าคิดเป็นเงินก็ยังถือว่าต้นทุนต่ำเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับสูงมาก

  • ภาชนะ หรือที่อยู่สำหรับเลี้ยงไส้เดือน ทุกอย่างที่เหลือใช้ที่มีลักษณะเป็นภาชนะกว้างๆสามารถนำมาทำได้หมด อย่างเช่น กระถาง อ่างพลาสติก วงบ่อปูนซีเมนต์ กะละมังใหญ่ๆ ลังไม้ อยู่ที่ผู้เลี้ยงว่าท่านจะเลี้ยงไส้เดือนจำนวนมากแค่ไหน
  • จัดเตรียมดิน ขี้เลื่อย เศษฟาง ดินร่วนๆเพื่อให้ไส้เดือนเคลื่อนที่ได้สะดวก รดน้ำให้ชุ่มพอประมาณ ซึ่งในภาชนะเหล่านี้บางท่านที่เคยเลี้ยงมาก่อนก็อาจจะเตรียมพวกเศษผักพืชเพื่อเป็นอาหารให้กับไส้เดือนไว้ได้เลย แต่โดยส่วนมากแล้ว ทุกอย่างในดินที่เราเตรียมเพื่อเลี้ยงไส้เดือนก็สามารถเป็นอาหารให้กับไส้เดือนได้ทั้งหมด
ภาชนะเลี้ยงไส้เดือน

ภาชนะเลี้ยงไส้เดือน

พ่อแม่พันธุ์ไส้เดือนที่เราได้นำลงสู่ภาชนะที่จัดเตรียมดินและอาหารก็จะทำการขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ ได้ลูกไส้เดือนออกมาและสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้อีก นอกจากจำนวนไส้เดือนที่เพิ่มมากขึ้น เราก็จะได้มูลไส้เดือนที่เป็นปุ๋ย สร้างประโยชน์แก่การทำเกษตรได้อีกต่อไป

เลี้ยงไส้เดือนขาย

เลี้ยงไส้เดือนขาย

ประกาศซื้อขายอุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนฟรีที่อีสานร้อยแปด คลิกที่นี่เพื่อประกาศ

 


กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*