วนอุทยานภูหมู มุกดาหาร

วันนี้อีสานร้อยแปดจะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับผู้ที่ต้องการพักผ่อน มองหาที่สงบไม่ต้องแย่งกันเที่ยวแย่งกันกิน วันนี้อีสานร้อยแปดพามาที่ วนอุทยานภูหมู หรือชื่อสั้น ๆ รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวว่า ภูหมู จังหวัดมุกดาหาร

วนอุทยานภูหมู แต่เดิมชื่อ ภูหมู และได้รับการจัดตั้งเป็นเขตวนอุทยานเมื่อปี พ.ศ. 2523 สาเหตุที่ชื่อว่าภูหมู เพราะว่าในสมัยก่อนบริเวณนี้มีหมูป่าชุกชุมมาก  ภูหมูเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นลักษณะภูเขายอดตัดแบนราบ มียอดเป็นพื้นราบบริเวณกว้างบน

แผนที่ วนอุทยานภูหมู มุกดาหาร

วนอุทยานภูหมู มุกดาหาร (2)

เมื่อขึ้นไปบนยอดเขานักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้ ซึ่งจะมีจุดที่เป็นหน้าผาให้ชมวิว 3 จุด จุดชมวิวที่ 1 สามารถมองเห็นภูถ้ำเม่น ภูไม้ซาง ภูแผงม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จุดชมวิวที่ 2 สามารถมองเห็นถนนทางขึ้นภูหมู ภูน้อย ภูติ้ว ภูโล้น ภูกะล่อน วัดภูด่านแต้ และเทือกเขาภูพาน จุดชมวิวที่ 3 สามารถมองเห็นภูถ้ำพระและอำเภอเลิงนกทา

และถนนลาดยางแคบ ๆ ที่มุ่งสู่ยอดภูหมู เป็นผลงานของทหารอเมริกันสมัยสงครามเวียดนาม ประมาณ ปี พ.ศ. 2513 โดยทหารอเมริกันใช้เป็นที่ตั้งสถานีสื่อสาร

วนอุทยานภูหมู มุกดาหาร (1)

วนอุทยานภูหมู เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ที่ ภบ.1 (ภูหมู) ร่องรอยโรงเรือนที่ทหารอเมริกันใช้พักอาศัยยังคงหลงเหลือให้ชม นอกจากนั้น ยอดภูหมูเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตก ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจัวหวัดมุกดาหาร

วนอุทยานภูหมู มุกดาหาร (3)

ภูหมูสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 356 เมตร มีสภาพเป็นป่าผลัดใบอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่และป่าเต็งรังอยู่บริเวณเชิงเขา

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 212 แล้วเลี้ยงเข้าตรงหลักกิโลเมตรที่ 128-129 เดินทางตามเส้นทางเข้าเมืองมุกดาหารห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสระดอก บัวออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 50 กิโลเมตร

วนอุทยานภูหมู มุกดาหาร (4)

อีสานร้อยแปดมีคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะขับขี่รถขึ้นไปยังยอดภูหมู ให้เพิ่มความระมัดระวังรถที่สวนทาง เนื่องจากถนนมีความลาดชันและแคบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ฝนตกจะทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลง

แผนที่ เดินทางมาวนอุทยานภูหมู


กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*