ความหมายของคำว่า "สิง"

สิง : หมายถึง กล่อม ไกว การกล่อมไกวเด็กเล็กว่าคำกล่อมและไกวไปด้วย เรียก สิง อย่างว่า ติ้งลิงติ่งลิงติ้งลิงติง สิงหลานเหล้นนอนเว็นซิ่นควี่ เหลียวเบิ่งหีผู้เถ้ายุมยั้วดั่งถง (กล่อม).

( อังกฤษ : to lull to sleep with lullaby and rocking or swinging cradle.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "สิง"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-05-24 12:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด