ความหมายของคำว่า "แก่น (แกน)"

แก่น (แกน) ภาษาอีสาน หมายถึง

แก่น (แกน) [ แก่น ] : หมายถึง แกน กลางของต้นไม้,เก่ง ดื้อ ฉลาดแกมโกง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แก่น (แกน)"

เช่น ถ้าพูดว่้าแก่นไม่บักขาม หมายถึง แกนกลางของต้นมะขาม หรือถ้าเราพูดว่้า ไม่บักขามคือแก่่นแท้ คือไม้มะขามเนื้อแข็ง แต่ถ้าเว้าถึงคน อย่าไปเล่นกับบักหำน้อยมันแก่นแท้ๆ คือ เล่นกับเด็กคนนั้นไม่ได้หรอกเขาดื้อ ฉลาดแกมโกง เราสู้เขา ไม่ได้ด้วย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:12:53
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด