ความหมายของคำว่า "ก่อง"

ก่อง ภาษาอีสาน หมายถึง

ก่อง [ ก่อง ] : หมายถึง โน้มลง , ย้อยลง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่อง"

เช่น เวลาไปตัดใบกล้วย ถ้าตัดบ่ถึง กะก่องเอา ก่องในที่นี้จึงหมายถึงการโน้มลงมา หรือดึงให้ต่ำลงมา

ตัวอย่างคำผญาอีสาน:

กากินกล้วย กกกวยก้านก่อง

แกะกาบกล้วย กองก้นก่อนกิน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-12-13 20:21:24
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด