ความหมายของคำว่า "เกื้อ"

เกื้อ ภาษาอีสาน หมายถึง

เกื้อ [ เกื้อ ] : หมายถึง เอื้อเฟื้อ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เกื้อ"

เช่น เฮามีอีหยังเฮากะต้องเกื้อกันไปหนิหละ  แปลว่า มีอะไรก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:30:31
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด